REGISTRACE

Vstupte s námi snadno na sekundární trh se SVR

Uzavření smlouvy

Společně uzavřeme Smlouvu o používání platformy FLEXIGATE. Abychom věděli, že jste poskytovatel SVR pro ČEPS, potřebujeme od Vás vyplněné Čestné prohlášení poskytovatele SVR. Smlouvu je pak jen potřeba vyplnit, podepsat a ve dvou vyhotoveních zaslat poštou spolu s Čestným prohlášením na adresu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1.

01
02

Registrace organizace

Podmínkou vstupu je registrace organizace předložením vyplněné Žádosti o registraci do platformy FLEXIGATE.

Registrace uživatelů do Plus4U

Před vstupem do platformy je nutná registrace identity jednotlivých uživatelů organizace do služby Plus4U. Registrace jednotlivých uživatelů je dostupná na adrese https://www.plus4u.net/cs/

03
04

Registrační číslo

Po registraci prostřednictvím služby Plus4U je uživateli vygenerováno registrační číslo (dále jen „UID“), které ho identifikuje v procesu přiřazení ke konkrétnímu poskytovateli SVR.

UID je potřeba uvést do Žádosti o založení uživatelského účtu do platformy FLEXIGATE.

Registrace uživatelů do platformy

Registrace jednotlivých uživatelů se realizuje vyplněním Žádosti o založení uživatelského účtu do platformy FLEXIGATE. Každý aktivní uživatel předkládá samostatný formulář.

05
06

Zaslání dokumentů

Vyplněné a podepsané formuláře (Žádost o registraci do platformy FLEXIGATE, Žádost o založení uživatelského účtu do platformy FLEXIGATE) odešlete naskenované na adresu flexigate@pxe.cz.

Smlouvu o používání platformy FLEXIGATE ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1.

Čestná prohlášení

Platforma FLEXIGATE umožňuje poskytovatelům SVR podávat nabídky v aukcích pouze v případě, že má vyhlašovatel aukce s účastníkem aukce vzájemně uzavřenou rámcovou smlouvu. V případě zájmu můžete použít vzor Rámcové smlouvy o podmínkách převodu kontraktu a finančním vypořádání. Existenci tohoto smluvního vztahu prokáží obě smluvní strany zasláním podepsaného čestného prohlášení (každý za svou stranu) na adresu flexigate@pxe.cz.

07

Přihlášení do platformy

Uživatel se po úspěšné registraci přihlásí do platformy FLEXIGATE prostřednictvím Plus4U identity, kde zadá stejné přístupové údaje, které zadal v registraci do Plus4U. O úspěšné registraci vás budeme informovat emailem.

Detailní popis registrace, včetně suspendace organizace z důvodu pozastavení činnosti, změna údajů organizace, zrušení registrace organizace jsou podrobně popsány ve všeobecných obchodních podmínkách.