Sekundární trh se SVR

Získejte s platformou FLEXIGATE vstup na sekundární trh se SVR (FCR, aFRR a mFRR). Vyhledávejte protistrany pro výměnu existujících SVR kontraktů.

Operated by
Powered by
Operated by
Powered by
Připojte se k poskytovatelům PpS na FLEXIGATE

Co je FLEXIGATE

Elektronická platforma sloužící k vytvoření virtuálního prostoru určeného na vyhledávání zájemců o převod kontraktů SVR mezi poskytovateli SVR.

Platforma

na vyhledávání protistrany pro výměnu existujících kontraktů SVR mezi poskytovateli SVR.

Sekundární trh

s disponibilitou SVR (FCR, aFRR a mFRR) mezi poskytovateli SVR.

Umožňuje najít protistranu, která tyto kontrakty dokáže převzít, a to soutěžním postupem (aukce).

Výhody FLEXIGATE

Platforma Vám umožní vyhledat protistranu, která převezme Váš existující kontrakt SVR.

Vypadl Vám zdroj?

Nemůžete poskytovat služby výkonové rovnováhy?
V platformě rychle vyhledáte protistranu na převod kontraktu.

Kontrakty se nevyplatí?

Jestliže jsou pro Vás zasmluvněné kontrakty nerentabilní, platformu využijete při finanční arbitráži mezi SVR a silovou elektřinou.

Neúspěch ve výběrovém řízení?

Jednoduše převezmete kontrakt SVR od jiného poskytovatele.

Jak FLEXIGATE funguje
Aukce

Aukci na prodej nebo nákup vytvoříte vyplněním požadovaných parametrů.

Bidování

Protistrany mohou podávat nabídky do vyhlášených aukcí.

Vyhodnocení

Vlastník aukce manuálně provede vyhodnocení aukce.

Převod

Obě protistrany zadají resp. potvrdí převod v MMS ČEPS.

Vypořádání

Obě strany převedou mezi sebou finanční vypořádání rozdílu.

Aukce

Aukci na prodej nebo nákup vytvoříte vyplněním požadovaných parametrů.

1
Bidování

Protistrany mohou podávat nabídky do vyhlášených aukcí.

2
Vyhodnocení

Vlastník aukce manuálně provede vyhodnocení aukce.

3
Převod

Obě protistrany zadají resp. potvrdí převod v MMS ČEPS.

4
Vypořádání

Obě strany převedou mezi sebou finanční vypořádání rozdílu.

5
Vstupte s námi snadno na sekundární trh se SVR

FLEXIGATE v číslech

Podívejte se, jak to běží v České a Slovenské republice.

  • 123
    registrovaných subjektů
  • 225
    vyhlášených aukcí
  • 500
    vyhodnocených aukcí
Časté dotazy
Co je to platforma FLEXIGATE a pro koho je určena?

Platforma FLEXIGATE je virtuální prostor, který je určen k vyhledávání zájemců o převod kontraktu na poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) mezi poskytovateli SVR.

Není určena k zadávání a realizaci převodu kontraktu v informačních systémech provozovatele přenosové soustavy (PPS) a s tím spojeného finančního vypořádání smluvních stran. Platforma umožňuje poskytovatelům SVR dát si vzájemně na vědomí zájem o převod kontraktu a vytvořit tak příležitost k realizaci následného převodu kontraktu v informačním systému PPS.

Jaké jsou výhody používání?

Platforma umožňuje najít protistranu a převést kontrakt mezi všemi poskytovateli SVR a to soutěžním postupem, tj. formou aukce, přičemž hodnota převáděného kontraktu může být odlišná od smluvní ceny kontraktu s PPS. Rozdíl mezi smluvní cenou kontraktu s PPS a hodnotou převáděného kontraktu představuje kladnou nebo zápornou platbu za převod, která je vzájemně vypořádaná mezi protistranami. To umožňuje v čase prudkého nárůstu cen silové elektřiny, kdy se dlouhodobé kontrakty SVR stávají pro určité typy výrobních zdrojů nerentabilní, převést tyto kontrakty na jiného poskytovatele SVR. Výhodou FLEXIGATE je i možnost koupit kontrakt od jiného poskytovatele SVR v případě volné flexibility (např. neúspěch ve výběrovém řízení)

Jak platforma funguje?

Proces začíná vytvořením aukce, do které protistrany anonymně zadávají své nabídky. Po uplynutí času na podání nabídek zakladatel aukce aukci vyhodnotí a uzavře, čímž vznikne závazek na převod kontraktu a současně se protistranám odkryje jejich identita. Následně protistrany založí resp. potvrdí v informačním systému PPS převod kontraktu standardním způsobem. Po realizaci převodu kontraktu se protistrany mezi sebou vzájemně vypořádají, a to na základě reportu, který bude zpřístupněn na platformě, a to na denní, týdenní, měsíční, případně roční bázi. K vypořádání protistran dochází mimo platformu FLEXIGATE, přičemž protistrany mohou k vypořádání využít Rámcovou smlouvu, jejíž vzor je k dispozici zde na webových stránkách.

Jak probíhá vyhodnocení aukce?

Aukci vyhodnocuje sám vyhlašovatel aukce potvrzením úspěšných nabídek, přičemž platforma FLEXIGATE nijak nekontroluje ekonomickou optimalizaci přijatých nabídek. Vyhlašovatel aukce tak může upřednostnit o něco méně finančně výhodnou, ale objemově větší nabídku před ekonomicky výhodnější variantou menších nabídek, což zjednoduší a urychlí následné zadání převodu kontraktu do informačního systému provozovatele přenosové soustavy.

Jaký mechanismus hodnocení se používá?

Všechny nabídky jsou hodnoceny mechanismem Pay as bid.

Jaké aukce platforma podporuje?

Prodej kontraktu (stávající kontrakt s PPS)
Nákup kontraktu (stávající kontrakt s PPS)

Jaké typy kontraktů o poskytování SVR platforma podporuje?

Pomocí platformy FLEXIGATE lze vyhledávat zájemce o převod standardních kontraktů FCR, aFRR+, aFRR-, mFRR+ a mFRR-. Specifické kontrakty typu mFRR5+ a mFRR5- nejsou podporovány.

Jak jsou stanoveny lhůty pro podání nabídek a lhůty pro závazné nabídky?

Lhůtu pro podání nabídek a lhůtu pro vázání nabídek (lhůtu pro vyhodnocení aukce) stanoví vyhlašovatel aukce, přičemž v obou případech musí být dodržen minimální čas před začátkem první hodiny aukčního období, kterého se aukce týká. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 120 minut od začátku první hodiny aukčního období. Lhůta pro podávání nabídek nesmí být kratší než 30 minut před uplynutím lhůty pro vázání nabídek.

Je možné v aukci nabídnout i objemově nedělitelný výkon?

Ano, podporovány jsou jak objemově dělitelné, tak objemově nedělitelné nabídky. Důležité však je, že bez ohledu na zvolenou dělitelnost je množství nabízené v aukci konstantní po celou dobu pásma (tj. není možné nastavit různá množství pro různé časové intervaly). Například v případě pásma "pracovní noc" bude nabízený výkon konstantní od 00:00 do 6:00 a od 22:00 do 24:00 ve všech pracovních dnech daného období.

Je při vyhodnocování aukce povoleno překročit požadovaný objem?

Ano, vyhlašovatel aukce může při vyhodnocování aukce potvrdit vyšší objem nabídek, než je jeho požadovaný objem. Takové překročení má smysl u nedělitelných nabídek, kdy může být výhodnější vyhodnotit vyšší objem, než je aukcí požadovaný objem (např. požadovaný objem 10 MW, první nabídka 5 MW nedělitelná, druhá nabídka 6 MW nedělitelná).

Jak probíhá finanční vyrovnání mezi dvěma subjekty?

Vzájemné finanční vypořádání mezi protistranami probíhá prostřednictvím dvoustranné rámcové smlouvy uzavřené (ideálně ex ante) mezi dvěma subjekty. Návrh je k dispozici v dokumentaci a protistrany se mohou dohodnout na jednotlivých podmínkách této smlouvy nebo se dohodnout na jiné formě vzájemného finančního vypořádání.

Jak bude zajištěno, že protistrany nebudou moci vzájemně realizovat převod bez uzavřené dvoustranné rámcové smlouvy?

Platforma FLEXIGATE umožní poskytovatelům SVR podávat nabídky v aukcích pouze v případě, že má vyhlašovatel aukce s účastníkem aukce vzájemně uzavřenou rámcovou smlouvu. Důkaz o platné rámcové smlouvě lze nahradit předložením čestných prohlášení obou stran o tom, že mohou mezi sebou uzavřít převody kontraktů. V zájmu maximálního využití potenciálu platformy FLEXIGATE je proto nezbytné, aby poskytovatelé uzavřeli dvoustranné rámcové smlouvy (nebo předložili čestná prohlášení) s co největším počtem poskytovatelů SVR.

Jaká data zveřejňujeme a kdo má ke zveřejněným datům přístup?

Zveřejňujeme pouze statistické údaje o počtu a typu účastníků platformy, počtu vyhlášených aukcí, počtu vyhodnocených aukcí, počtu a objemu provedených transakcí. Kromě toho jsou registrovaným poskytovatelům SVR zpřístupněny všechny výsledky vyhodnocených a zrušených aukcí.

Jaká je výše poplatku na platformě?

Existují dva typy poplatků, a to poplatek za přístup k platformě a transakční poplatek. Přístupový poplatek je pro všechny účastníky stejný. Transakční poplatek je variabilní poplatek v závislosti na finanční hodnotě transakce, vyjádřený jako procentní bod z finanční hodnoty dané transakce. Podrobný výpočet je uveden v ceníku zveřejněném na internetových stránkách.